Weryfikacja JPK dla firm

Sprawdź poprawność: JPK_V7, JPK_FA, JPK_KR, JPK_MAG oraz najnowszych struktur  JPK_KR_PD, JPK_ST_KR

Obejrzyj wideo i dowiedz się jak działa program do weryfikacji JPK

SAF-T Data Tester jest narzędziem do weryfikacji plików JPK przygotowanych w formacie XML. Funkcjonalności narzędzia pozwalają na identyfikację potencjalnych błędów i nieprawidłowości w strukturach JPK przygotowanych przez systemy finansowo-księgowe bądź zewnętrzne narzędzia służące do generowania JPK.

Narzędzie zapewni weryfikację także nowych struktur JPK_KR_PD oraz JPK_ST_KR obowiązujących od 2025 roku.

Funkcjonalności

Struktury JPK wymagają bardzo detalicznych danych, a dane pochodzą z wielu różnych źródeł i często z wielu systemów. Poprawność danych ujętych w JPK musi być weryfikowana nie tylko pod kątem technicznym, ale i spójności i zgodności danych z wymogami podatkowymi

Weryfikacja XML: aplikacja pozwala na weryfikację pliku xml względem struktur; JPK_FA(3), JPK_FA(4), JPK_KR(1), JPK_MAG(1), JPK_V7M(1), JPK_V7M(2), opublikowanych przez Ministerstwo Finansów
Eksport z JPK: dodatkowo eksport danych z JPK do formatu MS Excel lub csv
Dodatkowe testy: możliwość implementacji dodatkowych/dedykowanych testów

Weryfikacja numerów NIP z Białą Listą: aplikacja pozwala na sprawdzenie numerów NIP polskich kontrahentów z Białą Listą Ministerstwa Finansów na bazie pliku JPK V7M

SAF-T Data Tester stworzony przez zespół ekspertów PwC jest narzędziem do weryfikacji poprawności przygotowanych plików JPK.

Narzędzie przeprowadzi weryfikację plików pod kątem

 • poprawności technicznej, 
 • spójności danych,
 • zgodności logicznej, 
 • zgodności matematycznej.

SAF-T Data Tester daje możliwość eksportu danych z pliku JPK do formatu MS Excel lub CSV oraz implementację dodatkowych testów w zależności od potrzeb podmiotu korzystającego z narzędzia.

  Korzyści

  SAF-T Data Tester pozwoli Ci upewnić się, że raportujesz we właściwy sposób. Automatyczne testy i przejrzysty raport wyników pozwoli na sprawną i szybką identyfikację niezgodności

  Wygoda

  Łatwa obsługa, automatyczne testy, kompletny raport

  Komfort

  Zwiększona pewność raportowania JPK

  Bezpieczeństwo

  Identyfikacja potencjalnych obszarów niezgodności w JPK

  Wiarygodność

  Testy przygotowane przez specjalistów PwC w obszarach podatkowych, analitycznych i księgowych

  Proces wdrożenia

  01

  Uzgodnienie wymagań technicznych

  02

  Przekazanie pliku instalacyjnego

  03

  Krótki instruktaż z narzędzia

  Ceny

  Zainteresowało Cię nasze rozwiązanie?