Aplikacja do automatyzacji rozliczeń CIT

Zautomatyzowane kalkulacje wynikające z podatku dochodowego od osób prawnych

Taxolite to narzędzie do raportowania podatkowego

Aplikacja Taxolite została stworzona z myślą umożliwienia wdrożenia raportowania podatkowego nawet w najbardziej skomplikowanych strukturach systemowych. Może integrować się z innymi źródłami danych i oprogramowaniami ERP, bez potrzeby wprowadzania zmian w środowiskach systemów.

Narzędzie pozwala m.in. na usprawnienie procesów rozliczenia podatków w zakresie kalkulacji, deklaracji, jednolitego pliku kontrolnego (JPK), a także w zakresie e-sprawozdań, zatorów płatniczych i faktur ustrukturyzowanych.

Taxolite - Twoje wsparcie do raportowania podatkowego

Wzrastająca rola automatyzacji procesów w kontaktach MF - podatnik oraz obserwowany przez nas trend przeprowadzanych kontroli, wskazuje na priorytetowe traktowanie obszaru CIT przez Ministerstwo Finansów.
Świadczyć o tym może chociażby nowelizacja ustawy CIT, która wprowadza obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o strategiach podatkowych dla większych podatników. Działanie to ma na celu zwiększenie transparentności rozliczeń podatkowych największych podatników CIT w Polsce.

W obliczu postępującej automatyzacji procesów warto pomyśleć o tym we własnym przedsiębiorstwie i przeanalizować jak można usprawnić raportowanie podatkowe CIT, tak by uwolnić czas na analizę danych w zamian za ich przygotowanie. 

Korzyści

Bezpieczeństwo rozliczeń CIT

Ograniczysz ryzyko błędów w kalkulacjach i raportach i zapewnisz spójność raportowanych danych.

Oszczędność czasu i redukcja kosztów

Usprawnisz proces raportowania zmniejszając jego pracochłonność, co umożliwi Ci wykorzystanie zasobów ludzkich do innych zadań.

Przejrzystość

Stworzysz dowolne raporty, zestawienia i symulacje informacji podatkowych, by zyskać wielopoziomową analizę danych księgowo-podatkowych spółki.

Pewność

Testujesz jakość i poprawność swoich danych, zanim wygenerujesz na ich podstawie deklaracje oraz inne dokumenty podatkowe.

Elastyczność

Pracujesz z dowolną ilością danych, nawet dla kilku podmiotów, pobieranych do aplikacji automatycznie.

Personalizacja

Zdefiniujesz własny schemat kalkulacji, który można na bieżąco korygować i aktualizować.

Dlaczego warto nam zaufać

01

Wsparliśmy automatyzację raportowania podatkowego u kilkuset firm.

02

Przeprowadziliśmy wdrożenie Taxolite u ponad 40 klientów.

03

Nasze usługi trafiły do co najmniej 500 spółek, a z oferowanych rozwiązań korzysta kilkuset użytkowników.

Cena