Aplikacja do JPK i automatyzacji podatków

Usprawnienie procesów: VAT, CIT, JPK, biała lista, zatory płatnicze, e-sprawozdania, faktury ustrukturyzowane, Grupy VAT

Taxolite to narzędzie do raportowania podatkowego

Aplikacja Taxolite została stworzona z myślą umożliwienia wdrożenia raportowania podatkowego nawet w najbardziej skomplikowanych strukturach systemowych. Może integrować się z innymi źródłami danych i oprogramowaniami ERP, bez potrzeby wprowadzania zmian w środowiskach systemów.

Narzędzie pozwala m.in. na usprawnienie procesów rozliczenia podatków w zakresie kalkulacji, deklaracji, jednolitego pliku kontrolnego (JPK) zarówno dla jednego podmiotu jak i w przypadku Grupy VAT, a także w zakresie e-sprawozdań, zatorów płatniczych i faktur ustrukturyzowanych.

 • Wsparliśmy automatyzację raportowania podatkowego u kilkuset firm.
 • Przeprowadziliśmy wdrożenie Taxolite u ponad 40 klientów.
 • Nasze usługi trafiły do co najmniej 500 spółek, a z oferowanych rozwiązań korzysta kilkuset użytkowników.

Korzyści

Bezpieczeństwo w raportowaniu podatkowym

Dzięki możliwości testowania oraz przechowywania danych.

Prostsze raportowanie podatkowe i JPK

Wysyłanie deklaracji z programu prosto do Ministerstwa Finansów.

Monitoring zmian prawnych i aktualizacji deklaracji

W ramach zakupionego modułu oferujemy usługi doradcze oraz dostosowujemy program do zmian w przepisach.

Oszczędność czasu na realizację procesów raportowania

Dane gromadzone są w jednym miejscu.

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb kalkulacji i deklaracji

Aplikacja pozwala na zasilanie jednocześnie różnymi źródłami danych i edytowanie schematów kalkulacji.

Wdrożenie bez ingerencji w inne systemy

Program jest niezależny od systemów księgowych i finansowych oraz nie wymaga wprowadzania w nich zmian.

‏‏‎ ‎

Systemowe raportowanie podatkowe to obecnie obowiązek i wynik współdziałania ekspertów, organizacji i narzędzi.

Cena

Moduł zatorów płatniczych

Cena obejmuje:
 • Licencję i instalację
 • Analizę 
 • Budowę dedykowanej logiki biznesowej 
 • Wsparcie przy testach i szkolenie
Dodatkowo do modułu może zostać dodana nakładka Smart BI Platform - Zatory Płatnicze. Dodatek umożliwia bieżące monitorowanie stanu zatorów płatniczych, by wesprzeć zarządzanie i analizę nadchodzących płatności i zobowiązań oraz innych obszarów związanych z kapitałem obrotowym.

od 80 tys. PLN

Opłata jednorazowa

Recommended

Wybrany moduł podatkowy: VAT, CIT lub JPK

Cena obejmuje:
 • Licencję i instalację
 • Analizę 
 • Budowę dedykowanej logiki biznesowej 
 • Wsparcie przy testach i szkolenie

od 60 tys. zł

Opłata jednorazowa za pojedynczy moduł

Moduł e-sprawozdań

 • Licencję na oprogramowanie
 • Instruktaż

od 25 tys. zł

Opłata jednorazowa

Moduł faktur ustrukturyzowanych

Cena obejmuje:

 • Licencję i instalację
 • Analizę 
 • Budowę dedykowanej logiki biznesowej 
 • Wsparcie przy testach i szkolenie

od 100 tys PLN

Opłata jednorazowa

© 2023 PwC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Nasza platforma została zbudowana dzięki oprogramowaniu open source.