Lease Manager (MSSF 16)

Zarządzanie leasingiem i zobowiązaniami zgodnie z MSSF 16

Obejrzyj wideo i dowiedz się, jak to działa

Aplikacja do: zarządzania umowami leasingu i kalkulacji zobowiązań, aktywów, odsetek i amortyzacji zgodnie z MSSF 16. Pozwala na szybkie gromadzenie i raportowanie wszystkich krytycznych informacji księgowych wymaganych do uzyskania pełnej zgodności z nowym standardem.

Pełna zgodność z MSSF 16  - Wdrożenie jest realizowane przez wspólny zespół ekspertów ds. księgowości, audytu i IT.

Funkcjonalności

Kompleksowe zestawienia

Na podstawie wprowadzonych danych narzędzie dokonuje obliczeń i generuje: zestawienie wartości aktywów, zobowiązań, odsetek i amortyzacji prawa do użytkowania.

Szybkie modyfikacje

W przypadku modyfikacji umów leasingu, narzędzie pozwala na ich odpowiednią ewidencję i wymaganą aktualizację wartości zobowiązania oraz aktywa (uwzględniając zmniejszenie zakresu leasingu, czy też przedterminowe zakończenie umowy).

Ewidencjonowanie umów

Manualnie lub poprzez import z MS Excel (wraz z możliwością załączenia dokumentów źródłowych w formie pliku .pdf lub innej).

Przyjazny interfejs

Pozwala na modyfikację danych w trakcie życia umowy. Możliwy jest wgląd w szczegóły każdej umowy z osobna, podgląd historii zmian dla każdej umowy, a także eksport szczegółów wszystkich umów.

Lease Manager w 5 prostych krokach

01

Łatwe ewidencjonowanie umów

Manualnie lub poprzez import z MS Excel (wraz z możliwością załączenia dokumentów źródłowych w formie pliku .pdf lub innej).

02

Przyjazny interfejs

Pozwala na modyfikację danych w trakcie życia umowy. Możliwy jest wgląd w szczegóły każdej umowy z osobna, podgląd historii zmian dla każdej umowy, a także eksport szczegółów wszystkich umów.

03

Systemowa walidacja danych

Obejmująca weryfikację kompletności i spójności wprowadzanych wartości.

04

Automatyczna kalkulacja

Zobowiązań oraz wartości poszczególnych praw do użytkowania aktywów oraz odsetek i amortyzacji w osobnych rejestrach zobowiązań i aktywów (z uwzględnieniem indeksacji, rolowania umów na czas nieokreślony, czy też hurtowego zarządzania rezerwą na demontaż).

05

Przystępne raportowanie

Gotowe do wykorzystania w notach sprawozdania finansowego lub na potrzeby wewnętrzne, a także możliwość generowania PK do bezpośredniego zaimportowania do systemu księgowego.

Cena