Szkolenie RODO

E-learning z zakresu RODO i bezpieczeństwa danych

Jak działa nasze szkolenie RODO online

Wszechstronne szkolenie online z zakresu RODO oraz bezpieczeństwa danych dla pracowników Twojej firmy, celem którego jest zbudowanie i podniesienie świadomości nt. wymogów rozporządzenia. Dostęp do szkolenia jest możliwy z poziomu przeglądarki internetowej z wykorzystaniem platformy e-learningowej - Twojej lub udostępnionej przez PwC

Przeszkoliliśmy już ponad 400 osób. Dołącz do nich!

Dzięki e-learningowi RODO Twoi pracownicy zdobędą wiedzę nie tylko tę teoretyczną - prawniczą, ale także praktyczną - niezbędną do pracy i bezpiecznego postępowania z danymi osobowymi.

Elementy szkolenia RODO na platformie e-learningowej

Konstrukcja szkolenia i dobór poruszanych tematów pozwala na zdobywanie wiedzy poprzez analizę realnych sytuacji i rzetelnych danych dostarczonych w interaktywnej formie.

Kompleksowe podejście do podnoszenia świadomości

Aspekty cyberbezpieczeństwa

Interesujące wskazówki możliwe do wykorzystania w codziennej pracy

Interaktwność

Elementy grywalizacji i mikro-testy

Szkolenie w języku polskim

Praktyczne przykłady pomogą w codziennych sytuacjach

Nawet najbardziej zaawansowany system przeciwdziałania wyciekom danych może okazać się nieskuteczny w sytuacji, gdy nieświadomi pracownicy przyczyniają się do występowania naruszeń. Szkolenie złożone z praktycznych przykładów pomoże pracownikom zrozumieć, jak w codziennych sytuacjach powinni dbać o bezpieczeństwo i zachowanie zgodności z RODO.

Agenda kursu

Szkolenie składa się z sześciu części:

01

Wstęp

02

Co to jest RODO?

03

Bezpieczeństwo danych osobowych

04

Bezpieczeństwo danych osobowych a internet

05

Przyszłość jest dziś

06

Test sprawdzający

Aspekty kursu

  • Prawny: wspiera we właściwym rozpoznaniu przetwarzania danych osobowych oraz wskazuje główne obowiązki w zakresie przetwarzania ich zgodnie z wymogami RODO.
  • Organizacyjno-procesowy: na praktycznych przykład opisuje dobre i złe praktyki w zakresie organizacji procesów i środowiska pracy, wskazując pracownikom i pracodawcy najlepsze praktyki w zakresie ochrony danych osobowych.
  • Technologiczny/Cyberbezpieczeństwa: wskazuje jak wykorzystywane urządzenia i oprogramowanie mogą przyczynić się do naruszenia przepisów RODO, jakie środki ochronne należy podjąć, by ograniczyć ryzyko wystąpienia takich sytuacji oraz zaleca sposoby zmniejszenia ryzyka wycieku i kradzieży danych przy użyciu systemów, aplikacji IT, portali społecznościowych, wskazując jakie środki techniczne mogą wzmocnić bezpieczeństwo danych podczas korzystania z Internetu.
  • Wykonanie szkolenia wraz z testem zajmuje od 1 do 2 godzin. Szkolenie powinno być wykonane co najmniej raz przez każdego pracownika Twojej firmy, który w ramach codziennych obowiązków ma styczność z danymi osobowymi.

Szkolenie online z zakresu RODO i bezpieczeństwa danych wyróżnia

Intuicyjność

Czytelny, estetyczny i intuicyjny interfejs.

Praktyczność

Praktyczne przykłady i ćwiczenia przemawiające do wyobraźni pracowników.

Autentyczne dane

Autentyczne dane rynkowe (np. Eurostat), które pomogą zrozumieć skalę i charakter wyzwań w zakresie ochrony danych osobowych.

Przystępność

Forma i treść dla małych i dużych firm.

Cena e-learningu RODO i bezpieczeństwa danych