Sprawozdania finansowe - Narzędzie do automatyzacji

Do sprawozdań finansowych, e-sprawozdań oraz innych raportów

Jak działa myReporting

myReporting został stworzony z myślą o tym by raporty przygotowywane w formacie MS Word były automatycznie aktualizowane przy każdorazowej zmianie danych źródłowych zawartych w pliku MS Excel (tabele, pojedyncze komórki, wykresy).

Jakie problemy rozwiązuje nasze narzędzie

  • Konieczność przenoszenia danych do odrębnego narzędzia generującego xml.
  • Powtarzalne tworzenie różnorodnych raportów w Word.
  • Konieczność wielokrotnego uaktualniania raportów z uwagi na zmiany danych bazowych.
  • Czasochłonne wprowadzanie danych do raportu w formacie MS Word.
  • Multiplikowanie danych wsadowych w zależności od przygotowywanego raportu.

Funkcjonalności

Wygodne tworzenie sprawozdań finansowych

W formacie dla sprawozdań według polskiej Ustawy o Rachunkowości, a planowana jest rozbudowa jego funkcjonalności o tworzenie sprawozdań w formacie XBRL.

Aktualizacja danych w dowolnych raportach

Narzędzie umożliwia bardzo intuicyjne połączenie danych pomiędzy dowolnymi plikami Excel i Word, a następnie aktualizację w pliku Word wszystkich danych lub dowolnie wybranych tabel, a nawet pojedynczych słów.

Kompatybilność z narzędziem do konsolidacji sprawozdań

Pliki Excel z danymi do sprawozdań finansowych mogą być jednocześnie wykorzystywane jako pakiety grupowe przez nasze inne narzędzie - eKonsolidacja.

E-sprawozdania w aplikacji myReporting XML

  • Możliwość przygotowywania sprawozdań finansowych na podstawie tych samych plików i danych zarówno w tradycyjnej formie, jak i w wersji  elektronicznej (format .xml w celu złożenia do KRS).
  • Narzędzie zawiera wzorcowe pliki Excel i Word oparte na wzorze sprawozdania według ustawy o rachunkowości i zgodne ze strukturą logiczną wymaganą przez Ministerstwo Finansów.
  • Pliki zawierają wiele usprawnień, np. formuły sprawdzające spójność matematyczną jak i zgodność ze strukturą logiczną.
  • Narzędzia umożliwia również odczyt sprawozdań w formacie .xml.

Korzyści

Spójność danych

Poszczególne pozycje sprawozdania finansowego są zmapowane z planem kont. Daje to pewność, że sprawozdanie jest spójne z danymi źródłowymi.

Szybkie aktualizacje

Wystarczy jedno kliknięcie, aby wszystkie: tabele, daty, liczby i opisy w sprawozdaniu w Word i XML zostały automatycznie zaktualizowane o zmiany w danych źródłowych.

Pełna kontrola

Wbudowane w narzędzie kontrolki pozwalają na upewnienie się, że dane w sprawozdaniach podstawowych są spójne z danymi w informacji dodatkowej.

Elastyczność

Istnieje możliwość dostosowania wzoru sprawozdania finansowego w zakresie danych i formatu do indywidualnych potrzeb spółki.

Cena