Sieci handlowe w Polsce - Narzędzie monitorujące

Micromarket Monitor

Jak działa narzędzie do monitorowania sieci handlowych

Narzędzie Micromarket Monitor pozwala w sposób automatyczny śledzić ruchy konkurentów i monitorować rozwój danego formatu sklepu w mikro skali. Dzięki temu zespół ds. ekspansji sieci oraz marketingu są w stanie podejmować taktyczne działania zwiększające przewagę konkurencyjną.

Funkcjonalności

Monitorowanie rozwoju sieci konkurencji

Narzędzie pozwala monitorować większość sieci występujących w Polsce: sieci sklepów spożywczych, restauracji, aptek, kiosków, sklepów DIY, sklepów modowych itp.

Przeglądanie aktualnych lokalizacji sieci

Aplikacja umożliwia przeglądanie aktualnych lokalizacji wybranej sieci z poziomu mapy, a także lokalizacji historycznych na kilka punktów w czasie. Dzięki temu można analizować strategię ekspansji poszczególnych graczy.

Badanie poziomu nasycenia rynków

Narzędzie umożliwia analizę nasycenia rynków danym formatem lub marką na poziomie: miast, powiatów, województw. Publikowane są wskaźniki nasycenia na liczbę mieszkańców oraz na poziom siły nabywczej.

Korzyści

Dane o konkurentach w jednym miejscu

Pełna baza lokalizacji sklepów konkurencyjnych, wraz z informacjami nt. liczby mieszkańców i siły nabywczej w ich pobliżu.

Regularne aktualizacje

Dane aktualizowane co miesiąc, umożliwiające dynamiczne reakcje na zmiany rynkowe.

Wgląd w dane historyczne

Możliwość wglądu w historyczne dane nt. otwarć i zamknięć, w celu weryfikacji strategii poszczególnych sieci.

Alerty otwarć sieci

Zautomatyzowany system alertów, pokazujący w sposób przejrzysty jakie sklepy zostały otwarte lub zamknięte w minionym okresie.

Wskaźniki pokazujące nasycenie i trendy rynkowe

Możliwość śledzenia trendów dla wybranych formatów lub obszarów geograficznych, a także zmian dedykowanych wskaźników rynkowych.

Możliwość eksportu danych

Oprócz dostępu do danych w formie interaktywnego dashboardu, możliwy jest także eksport danych do formatu CSV lub XLS.

Proces wdrożenia Micromarket Monitor w 3 prostych krokach

01

Określenie zakresu usługi

Na wspólnym warsztacie określamy jakie formaty sklepów chcesz monitorować. Istnieje także możliwość monitorowania sklepów zagranicznych.

02

Kalibracja narzędzia

Nasz zespół dostosowuje narzędzie do Twoich potrzeb i nadaje dostępy wybranym użytkownikom.

03

Uruchomienie usługi

Narzędzie jest dostępne dla użytkowników, zawarte w nim dane są aktualizowane w cyklach miesięcznych.

Ceny narzędzia do monitorowania sieci handlowych