Program do RODO

Aplikacja wspierająca Twoją firmę w zapewnieniu zgodności z RODO

Oprogramowanie do RODO zwiększające efektywność działań Inspektora Ochrony Danych

Data Protection Officer Compliance Tool wspiera Inspektora Ochrony Danych (IOD) w codziennych obowiązkach związanych z realizacją wymagań nakładanych przez RODO, analizie ryzyka w kontekście ochrony danych, utrzymaniu zgodności przedsiębiorstwa z regulacją oraz monitoringiem jej przestrzegania.

Cały obszar RODO ujęty kompleksowo, w jednym narzędziu - od inwentaryzacji danych do repozytorium dokumentacji.

Zapewniamy szybkość dostępu, centralizację wiedzy, kompletność wykonanej analizy, a także możliwość wykazania stosownych działań przed organem nadzoru.

Jako jedyni na rynku, wraz z narzędziem dajemy gotowe metodyki dla: oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz dla oceny naruszeń, dostosowane do realizacji wymogów prawnych i bazujące na najlepszych praktykach.

Korzyści programu do obsługi RODO

Kontrola, bezpieczeństwo i rozliczalność działań

Łatwe zarządzanie zgodnością z RODO i całą dokumentacją. Zapewnienie spełnienia zasady rozliczalności dzięki specjalnie zaprojektowanym funkcjonalnościom oraz wbudowanym metodykom. 

Efektywność

Większa efektywność działań oraz wsparcie w wypełnianiu codziennych zadań przez IOD dzięki zaprojektowanemu systemowi workflow, automatycznej analizie ryzyka, wbudowanemu katalogowi zagrożeń i automatycznemu generowaniu raportów.

Standaryzacja

Wsparcie dla organizacji w ocenie skutków dla ochrony danych (DPIA) dzięki specjalnie zaprojektowanym funkcjonalnościom i ustandaryzowanemu podejściu do procesu.

Główne funkcjonalności

Analiza ryzyka i DPIA

Wykonanie wstępnej analizy ryzyka oraz DPIA przy wykorzystaniu predefiniowanego katalogu zagrożeń. Wyniki analizy widoczne są na dashboardzie.

Rejestr czynności przetwarzania

Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych realizowanych obecnie, w przeszłości lub dopiero planowanych. Pełna integracja z analizą ryzka.

Rejestry procesora i odbiorców danych

Zarządzanie relacjami z odbiorcami danych oraz jednostkami powierzającymi przetwarzanie danych i przechowywanie w jednym miejscu kluczowych informacji na ich temat.

Automatyczny workflow zadań

Zarządzanie i delegacja zadań wynikających z przeprowadzonej analizy ryzyka i mających na celu osiągnięcie akceptowalnego przez organizację poziomu ryzyka.

Dodatkowe funkcjonalności

Zarządzanie dokumentacją

Prowadzenie repozytorium dla dokumentacji prawnej i organizacyjnej (polityki, procedury, mapy procesów, analizy luki, wzory dokumentów).

Zarządzanie naruszeniami

Zautomatyzowana metodyka oceny ryzyka naruszenia praw i wolności podmiotów pozwala podejmować szybkie i trafne decyzje o ew. powiadamianiu podmiotów i organu.

Zarządzanie prawami podmiotów

Ułatwia realizację zasady rozliczalności poprzez: rejestrację zgłoszeń podmiotów o realizację ich praw oraz udokumentowanie komunikacji z podmiotami danych.

Indywidualny dziennik IOD

Udokumentowanie dodatkowych działań Inspektora Danych Osobowych ułatwiających zapewnienie zgodności organizacji z RODO.

Proces wdrożenia DPO Tool

  • Wdrożenie wersji cloud zajmuje tylko 1 dzień i polega na nadaniu odpowiednich dostępów do narzędzia.
  • Przygotowanie środowiska pod wdrożenie wersji on premise wymaga ścisłej współpracy z nami. Po naszej stronie gwarantujemy:

01

Instalację narzędzia

Czas trwania: 1 dzień

02

Dostosowanie dokumentacji i import danych

Czas trwania: 4 dni

03

Przeprowadzenie dedykowanego szkolenia

Czas trwania: 3-4 godziny

Cena programu RODO