Program do prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych

Spełnij wymagania obowiązkowej cyfryzacji w obszarze ewidencji akcyzowych

Ewidencja akcyzowa z wykorzystaniem naszego narzędzia

 • Ułatwia w realizację ustawowych obowiązków.
 • Spełnia wymogi Rozporządzenia ws ewidencji i innej dokumentacji dotyczącej wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.
 • Opiera się na programie MS Office® (licencja wymagana we własnym zakresie).

Funkcjonalności

Widok zmian i tworzenie kopii zapasowej

Możliwość korekty i pełnego wglądu w historię wpisu, wskazania przyczyn korekty i osoby jej dokonującej.

Równoległa praca na kilku komputerach

Aby uniknąć ryzyka niekontrolowanego nadpisywania danych, system umożliwia czasowe zablokowanie edytowanego pola dla innych użytkowników.

Współpraca z innymi systemami

Możliwość współpracy z innymi systemami, które funkcjonują obecnie u klienta. Funkcjonalność jest szczególnie użyteczna w przypadku większej ilości danych, ponieważ pozwala zautomatyzować proces wypełnienia ewidencji.

Generowanie raportów

Możliwość generowania raportów PDF lub Excel (również w zakresie zdefiniowanych filtrów). Funkcjonalność jest odpowiedzią na potencjalne wezwania urzędników do przedstawiania danych.

Zarządzanie użytkownikami

Możliwość określania poziomu dostępu dla każdego z użytkowników, w zależności od pełnionej roli w danym przedsiębiorstwie.

Potrzebujesz zdigitalizować więcej obszarów?

Inne typy ewidencji akcyzowych, które możesz dodać do narzędzia:

 • energia elektryczna
 • wyroby akcyzowe nabywane wewnątrzwspólnotowo
 • wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy
 • wyroby węglowe
 • wyroby gazowe
 • alkohol etylowy

Korzyści

Intuicyjność

Nie wymaga uczenia się nowego programu.

Prostota

Program jest łatwy w obsłudze.

Dostosowanie

Możliwość dostosowania programu do potrzeb użytkownika.

Modułowość

Możliwość rozszerzenia o inne typy ewidencji akcyzowych.

Cena

Recommended

Wdrożenie

Cena obejmuje:
 • Wdrożenie narzędzia na wskazanym systemie
 • Instrukcję obsługi narzędzia, która będzie stanowiła wsparcie w codziennej pracy

7 - 11 tys. zł

Opłata jednorazowa

Dodatkowy monitoring narzędzia

Cena obejmuje do 1,5h miesięcznie pracy specjalisty PwC w zakresie:

 • Sprawdzenia poprawności funkcjonowania narzędzia
 • Analizy poprawności dokonywanych wpisów
 • Udzielania innego wsparcia w zakresie funkcjonowania narzędzia

750 zł miesięcznie

tj. 2 250 zł kwartalnie

© 2023 PwC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Nasza platforma została zbudowana dzięki oprogramowaniu open source.