Podatek u źródła (WHT)

Narzędzie pozwalające zarządzać obowiązkiem dochowania należytej staranności

Jak działa Withholding and Diverted Profit Tax Navigator (WHT Navigator)?

WHT Navigator to unikatowe, cyfrowe narzędzie, przeznaczone do weryfikacji procesu należytej staranności wymaganej zarówno:
  • dla potrzeb mechanizmu zastosowania zwolnienia  / niższej stawki WHT (tzw. relief at source),
  • w procesie certyfikacji w ramach mechanizmu pay and refund (tj. dla potrzeb złożenia oświadczenia WH-OSC, dzięki któremu nie będzie konieczna wpłata podatku WHT z późniejszym wnioskiem o zwrot).
W praktyce, znacznie ułatwia pozyskiwanie od kontrahentów informacji / dokumentów wymaganych dla potrzeb procesu certyfikacji.

Nowe funkcjonalności

01

Wszystkie płatności, dokumenty i informacje w jednym miejscu (e-archiwum)

Możliwość tworzenia listy kontrahentów i podpinania pod nich różnych płatności.

02

Przerzucone dochody

Narzędzie pozwala również sprawdzić czy dana płatność podlega obowiązkowi rozliczenia podatku od przerzuconych dochodów, a jeśli tak, to czy można skorzystać z wyłączenia (przez ocenę rzeczywistej działalności gospodarczej kontrahenta).

03

Powiadomienia

Narzędzie wysyła komunikaty o upływie ważności dokumentu (np. certyfikatu rezydencji).

04

Zarządzanie formularzami

Narzędzie daje możliwość zapisywania, otwierania i edytowania istniejącego już formularza, a także kasowania formularzy.

Wnioski

W efekcie proces certyfikacji przy użyciu WHT Navigatora jest:

  1. Efektywniejszy - WHT Navigator w sposób intuicyjny przeprowadza przez cały proces należytej staranności w podatku u źródła (w zależności od danej płatności), jak również przez analizę podlegania pod przepisy o przerzuconych dochodach, gwarantując pokrycie wymaganych elementów przy jednoczesnej funkcji repozytorium danych (zabezpieczając tym samym spółkę na przyszłość na wypadek kontroli).
  2. Krótszy – korzystając z WHT Navigatora można w znacznie krótszym czasie przeprowadzić proces podwójnej certyfikacji (WHT oraz Przerzucone dochody) dla różnych płatności dokonywanych dla wielu podmiotów.
  3. Bezpieczniejszy - WHT Navigator został opracowany przez specjalistów zarówno z dziedziny prawa międzynarodowego, jak i litygacji podatkowej. Stąd, nie tylko w pełni odzwierciedla aktualne przepisy, ale również jest kompendium wiedzy zebranej z dziesiątek postępowań, podatkowych, interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądowych.

To wszystko dostępne jest w formie wygodnej i prostej aplikacji desktopowej.

Wszystkie funkcjonalności

Kompletność

W oferowanej cenie uwzględnione są wszystkie rodzaje płatności podlegających podatkowi u źródła.

Weryfikacja usług

Pod kątem obowiązku poboru podatku u źródła WHT, w tym również katalogu usług niematerialnych.

Oświadczenie BO

Narzędzie pomaga wygenerować oświadczenie dostosowane do sytuacji podatnika i płatnika.

Przygotowanie dokumentacji

Narzędzie wskazuje źródła, z których można pozyskać niektóre dokumenty potrzebne do wykazania procedur należytej staranności.

‏‏‎ ‎

Rozbudowane menu główne

Jedno miejsce, w którym można zebrać wszystkie płatności do wszystkich kontrahentów oraz dokumenty i informacje wykorzystywane w procesie należytej staranności.

Przerzucone dochody

Narzędzie pozwala również sprawdzić czy dana płatność podlega obowiązkowi rozliczenia podatku od przerzuconych dochodów, a jeśli tak, to czy można skorzystać z wyłączenia (przez ocenę rzeczywistej działalności gospodarczej kontrahenta).

Jednorazowy test zgodności z przepisami

Narzędzie daje możliwość szybkiego, jednorazowego przetestowania stosowanego podejścia do należytej staranności w ramach ograniczonej licencji udzielonej na okres tygodnia.

Darmowa baza wiedzy PwC

Narzędzie umożliwia łatwy dostęp do bazy danych PwC, gdzie publikowane są alerty i informacje dotyczące zagadnień związanych z podatkiem u źródła.

Korzyści

Bezpieczeństwo

Produkt oparty o aktualny stan prawny.

Korzystna cena w modelu licencyjnym

Licencja udzielana jest na 3 lata i może być rozszerzona o kolejnych użytkowników. PwC pobiera jednorazową opłatę za udzielenie licencji oraz roczną opłatę licencyjną za każdy rok użytkowania Narzędzia.

Rabat 10%

W przypadku jednoczesnego korzystania z funkcjonalności dotyczącej podatku u źródła oraz przerzuconych dochodów, PwC oferuje 10% rabatu na wszystkie opłaty (korzyść do 6,500.00 PLN).

‏‏‎ ‎

WHT Navigator pozwala na szybką identyfikację zobowiązań klienta przy dokonywaniu płatności na rzecz nierezydentów zapewniając przy tym dochowanie należytej staranności wymagane przez nowe przepisy dot. podatku u źródła.

Cena