Platforma whistleblowingowa - Sygnalista w organizacji

System wczesnego i anonimowego ostrzegania o nieprawidłowościach

Jak działa platforma whistleblowingowa

Platforma whistleblowing to system wczesnego ostrzegania o nieprawidłowościach w organizacji. Nasze rozwiązanie umożliwia zarówno skuteczne odbieranie zgłoszeń jak i prowadzenie postępowań wyjaśniających. Dzięki platformie sygnalista może pozostać anonimowy, dane dotyczące zgłoszenia są całkowicie bezpieczne a cały proces pozostaje zgodny z przepisami prawa (w tym przepisami RODO).

Jak nasze narzędzie odpowiada na potrzeby Twojej organizacji?

  • Udostępniamy pracownikom kanał do anonimowego sygnalizowania nieprawidłowości w organizacji.
  • Zapewniamy pracownikom możliwość zgłaszania pomysłów na usprawnienie procesów wewnętrznych.
  • Oferujemy rozwiązanie pozwalające na odbieranie zgłoszeń oraz skuteczne prowadzenie postępowań wyjaśniających. Narzędzie jest elastyczne, łatwo można dostosować jego funkcjonalności do potrzeb i specyfiki organizacji.
  • Zapewniamy wsparcie w przyjmowaniu zgłoszeń i ich wstępnej analizie (w tym w prowadzeniu dialogu z sygnalistą).
  • Zapewniamy dodatkowe wsparcie w zbudowaniu kompleksowego systemy whistleblowing (diagnoza dojrzałości, opracowanie regulacji wewnętrznych, działania szkoleniowe i komunikacyjne).

Korzyści

Zgodność z przepisami prawa

Wdrożenie systemu whistleblowing pozwoli organizacji pozostać w zgodzie z przepisami prawa. Rozwiązanie w postaci platformy to jednocześnie gwarancja działania w zgodzie z przepisami RODO.

Bezpieczeństwo danych

Zapewnienie ochrony wszelkich danych udostępnionych na platformie. Dane wrażliwe gromadzone przez aplikację są własnością Twojej organizacji.

Efektywne zarządzanie

Skuteczne zarządzanie informacjami ze zgłoszeń poprzez monitorowanie postępowań wyjaśniających oraz możliwość prowadzenia dialogu z sygnalistą.

Raporty generowane w czasie rzeczywistym

Możliwość analizowania w czasie rzeczywistym otrzymanych zgłoszeń pod kątem ich istotności oraz statusu prowadzonych postępowań wyjaśniających.

Należyta staranność w dokumentacji

Możliwość gromadzenia w jednym miejscu wszystkich informacji i dokumentów dotyczących danego zgłoszenia.

Funkcjonalności

Anonimowość i kontakt z sygnalistą

Możliwość anonimowego zgłaszania, która nie wyklucza prowadzenia dialogu z sygnalistą.

Konfiguracja dostosowana do Twoich potrzeb

Możliwość samodzielnego konfigurowania niektórych z elementów aplikacji (np. praw dostępu, rodzajów raportów, listy wyboru).

Intuicyjny i przyjazny interfejs użytkownika

Wygodny w użyciu zarówno dla sygnalistów, jak i osób rozpatrujących zgłoszenia. 

Wielojęzyczny interfejs użytkownika

Możliwość udostępnienia wielojęzycznego interfejsu.

Outsourcing procesu odbierania zgłoszeń

Zespół wykwalifikowanych ekspertów PwC może wesprzeć Twoją organizację w obsłudze platformy (wstępna analiza zgłoszeń oraz dialog z sygnalistą).

Jak wygląda proces budowy systemu whistleblowing

01

Wsparcie przedwdrożeniowe (do 2 tygodni)

  • Przegląd i analiza funkcjonujących już w organizacji procedur i narzędzi.
  • Przygotowanie rekomendacji przedwdrożeniowych.

02

Opracowanie dedykowanej regulacji wewnętrznej (do 2 tygodni)

Określenie zasad zgłaszania naruszeń, prowadzenia postępowań wyjaśniających i ochrony sygnalistów.

03

Udostępnienie platformy (zależnie od konfiguracji 1- 2 tygodnie)

Udostępnienie platformy do zgłaszania nieprawidłowości w postaci bezpiecznego kanału umożliwiającego anonimowe zgłaszania oraz kontakt z sygnalistą.

04

Wsparcie powdrożeniowe

  • Szkolenia specjalistyczne.
  • Działania komunikacyjne.

05

Outsourcing (w sposób ciągły)

Outsourcing obsługi platformy do zgłaszania nieprawidłowości do PwC.

Cena