Narzędzie do ulg podatkowych

Uproszczenie procesu ewidencji i kalkulacji ulgi B+R i 50% KUP dla pracowników

Czym jest Tax Relief Validation Tool?

Aby móc w bezpieczny sposób korzystać z ulg podatkowych, konieczne są odpowiednie przygotowania. Zbieranie dokumentacji i administrowanie danymi wymagają dużego zaangażowania ludzi, ponieważ brak w organizacjach odpowiednich narzędzi. 

Dlatego powstał Tax Relief Validation Tool. To narzędzie stworzone przez ekspertów w dziedzinie ulg podatkowych. Jego celem jest uproszczenie procesu ewidencji i rozliczenia ulgi B+R i 50% KUP dla pracowników.

Co wyróżnia Tax Relief Validation Tool?

Tax Relief Validation Tool wyróżnia się kompleksowym podejściem do ulg. Narzędzie do ulg podatkowych posiada funkcje dla ulg B+R oraz praw autorskich (CR). Do wyboru są pojedynczo, razem oraz w pakiecie z doradztwem.

W zależności od wybranego modułu możliwe jest:

 • Prowadzenie ewidencji na potrzeby ulgi badawczo-rozwojowej (BR) oraz 50% kosztów uzyskania przychodów dla pracowników (CR).
 • Kwalifikowanie projektu jako projektu badawczo-rozwojowego (BR).
 • Weryfikowanie utworów (CR).
 • Monitorowanie zaangażowania pracowników na projektach oraz zgłaszanie utworów przez pracowników.
 • Automatyczne generowanie dokumentacji dla celów podatkowych.
 • Efektywne wsparcie w rozliczaniu ulgi badawczo-rozwojowej i 50% kosztów uzyskania przychodów dla pracowników.

Funkcjonalności

Ewidencja

 • Utworów tworzonych przez pracowników.
 • Czasu pracy pracowników zaangażowanych w projekty i/lub prace o charakterze B+R.

Generowanie “defence file”

 • Pełna ewidencja czasu pracy, wraz z zestawieniem kart projektów.
 • Zbiór najważniejszych danych w razie potrzeby przedstawienia Urzędowi Skarbowemu.

Korzyści

Ułatwienie pracy zespołów

Ułatwienie pracy zespołów HR, płacowych, finansów oraz zaangażowanych w B+R.

Zmniejszenie ryzyka

Zmniejszenie ryzyka związanego z podważeniem wartości kosztów kwalifikowanych Ulgi B+R lub wynagrodzeń objętych 50% KUP.

Automatyzacja procesu

Automatyzacja procesu, który do tej pory był skomplikowany i czasochłonny.

Wsparcie doświadczonych doradców

W razie potrzeby nasi doradcy są dla Ciebie dostępni.

Czy Tax Relief Validation Tool jest dla mnie?

Tax Relief Validation Tool może być stosowany przez klientów, którzy już korzystają z ulgi B+R lub podwyższonych kosztów uzyskania przychodu dla pracowników. PwC oferuje również pełne wdrożenie usługi B+R oraz kosztów uzyskania przychodu, którego elementem może być Tax Relief Validation Tool.

Cena

Recommended

Tax Relief Validation Tool

od 15 tys. zł

Jednorazowa opłata wdrożeniowa

Dodatkowa opłata (do 50 użytkowników)

Opłata miesięczna obejmuje:
 • Zapewnienie pracownikom dostępu do aplikacji przeglądarkowej („TaxReliefValidationTool”) z zestawem funkcjonalności opisanych w dostarczonej dokumentacji
 • Utrzymanie przedmiotowej aplikacji, udostępnionej przez PwC, w tym:
  • Zapewnienie dedykowanego adresu e-mail do komunikacji związanej z obsługą aplikacji:
   § Zgłaszanie problemów
   § Wnioskowanie o zmianę danych
 • Rozwiązywanie błędów aplikacji
 • Zapewnienie dodatkowego wsparcia, jeśli jest to wymagane, do uzgodnionego limitu

100 zł od użytkownika

Miesięczna subskrypcja

Dodatkowa opłata (powyżej 50 użytkowników)

 • Za każdego dodatkowego użytkownika powyżej 50, opłata 80 zł netto miesięcznie
 • Za każdego dodatkowego użytkownika powyżej 100, opłata 60 zł netto miesięcznie

Miesięczna subskrypcja

© 2023 PwC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Nasza platforma została zbudowana dzięki oprogramowaniu open source.