Narzędzie do obliczeń preferencyjnego pochodzenia towaru

Automatyzacja i optymalizacja procesu monitorowania pochodzenia towarów

Jak działa Customs Origin Tracker?

Pierwszy produkt na rynku uwzględniający szereg kompleksowych funkcji ułatwiających pracę i generujących znaczne oszczędności dla firm. A to wszystko dzięki automatyzacji obliczeń, optymalizacji monitorowania pochodzenia towarów oraz minimalizacji ryzyka związanego z deklaracją pochodzenia.

Korzyści

Automatyzacja obliczeń

Narzędzie pozwala na automatyzację pracochłonnych procesów, pobierając niezbędne informacje z Twoich systemów. 

Portfel oszczędności

Mechanizm narzędzia pozwala zwiększyć marżę dla Twojej firmy, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów ponoszonych przez Klienta.

Minimalizacja pracy, błędów i ryzyk regulacyjnych

Automatyczna analiza danych i dokonywanie obliczeń, pozwala jednocześnie ograniczyć nakład pracy, jak i zwiększyć ich niezawodność.

Archiwizacja dokumentacji

Zapewnia bezpieczeństwo w przypadku kontroli, uniknięcie ryzyka zaginięcia lub zniszczenia dokumentów, szybki dostęp do dowodów w celu ich przedstawienia w razie potrzeby.

Komunikacja mailowa

Prosta kontrola nad deklarowanym pochodzeniem, minimalizująca ryzyka zaniedbań oraz aktualności posiadanych dokumentów. 

Usprawnienie współpracy z dostawcami i klientami

Automatyzacja procesów celnych pomoże Twojej firmie realizować więcej celów biznesowych.

3 etapy wdrożeniowe

Przygotowanie środowiska pod wdrożenie wersji on premise wymaga ścisłej współpracy z nami. Po naszej stronie gwarantujemy:

01

Instalacje narzędzia

02

Dostosowanie dokumentacji i import danych

03

Przeprowadzenie dedykowanego szkolenia

Cena

Zainteresowało Cię nasze rozwiązanie?