Narzędzie do obliczeń preferencyjnego pochodzenia towaru

Automatyzacja i optymalizacja procesu monitorowania pochodzenia towarów

Jak działa Customs Origin Tracker?

Pierwszy produkt na rynku uwzględniający szereg kompleksowych funkcji ułatwiających pracę i generujących znaczne oszczędności dla firm. A to wszystko dzięki automatyzacji obliczeń, optymalizacji monitorowania pochodzenia towarów oraz minimalizacji ryzyka związanego z deklaracją pochodzenia.

Korzyści

Automatyzacja obliczeń

Narzędzie pozwala na automatyzację pracochłonnych procesów, pobierając niezbędne informacje z Twoich systemów. 

Portfel oszczędności

Mechanizm narzędzia pozwala zwiększyć marżę dla Twojej firmy, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów ponoszonych przez Klienta.

Minimalizacja pracy, błędów i ryzyk regulacyjnych

Automatyczna analiza danych i dokonywanie obliczeń, pozwala jednocześnie ograniczyć nakład pracy, jak i zwiększyć ich niezawodność.

Archiwizacja dokumentacji

Zapewnia bezpieczeństwo w przypadku kontroli, uniknięcie ryzyka zaginięcia lub zniszczenia dokumentów, szybki dostęp do dowodów w celu ich przedstawienia w razie potrzeby.

Komunikacja mailowa

Prosta kontrola nad deklarowanym pochodzeniem, minimalizująca ryzyka zaniedbań oraz aktualności posiadanych dokumentów. 

Usprawnienie współpracy z dostawcami i klientami

Automatyzacja procesów celnych pomoże Twojej firmie realizować więcej celów biznesowych.

3 etapy wdrożeniowe

Przygotowanie środowiska pod wdrożenie wersji on premise wymaga ścisłej współpracy z nami. Po naszej stronie gwarantujemy:

01

Instalacje narzędzia

02

Dostosowanie dokumentacji i import danych

03

Przeprowadzenie dedykowanego szkolenia

Cena

Recommended

Customs Origin Tracker

Cena obejmuje:
  • Licencję i instalację narzędzia on-premise
  • Analizę 
  • Budowę dedykowanej logiki biznesowej 
  • Wsparcie przy testach i szkolenie

30 tys. zł

Opłata roczna

Cena zależy od...

Cena wdrożenia rozwiązania zależy m.in. od:

  • Liczby podmiotów objętych wdrożeniem
  • Liczby źródeł danych
  • Wolumenu danych
  • Poziomu skomplikowania kalkulacji (liczby dostosowań, wykluczeń, uzupełnień)
  • Kosztów utrzymania (licencja + wsparcia technicznego), które płatne są rocznie i stanowią około 15-20% kosztu wdrożenia

od 100 tys. zł

Opłata jednorazowa

© 2023 PwC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Nasza platforma została zbudowana dzięki oprogramowaniu open source.