Monitorowanie zatorów płatniczych

Autorska aplikacja klasy Business Intelligence z obszaru Smart BI Platform

Jak działa Smart BI Platform - Zatory Płatnicze

Nasza aplikacja umożliwia bieżące monitorowanie stanu zatorów płatniczych, by wesprzeć zarządzanie i analizę nadchodzących płatności i zobowiązań oraz innych obszarów związanych z kapitałem obrotowym.

Oferujemy zarówno gotowe rozwiązanie w postaci generycznych dashboardów typu “plug-and-play”, a także tworzymy szyte na miarę narzędzia, by jak najlepiej dopasować je do Twoich potrzeb.

Regulacje i sankcje UOKIK uzasadniają konieczność monitoringu obszaru zatorów płatniczych

Z problemem zatorów płatniczych i regulacjami, wprowadzonymi ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zetknął lub zetknie się każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w Polsce. 

Wprowadzone regulacje i wynikające z nich sankcje i obowiązki uzasadniają konieczność bieżącego monitoringu i zarządzania obszarem zatorów płatniczych. Aplikacja Smart BI Platform - Zatory Płatnicze to narzędzie klasy Business Intelligence, odpowiadające tym potrzebom, umożliwiające monitoring procesów płatniczych na każdym poziomie szczegółowości - od zagregowanych wskaźników (KPI) do pojedynczych faktur. 

Korzyści

Standaryzacja

Kompleksowa platforma analityczna obszaru związanego z zatorami płatniczymi w jednym zintegrowanym narzędziu.

Transparentność

Bieżący wgląd w stan płatności w Twojej organizacji zarówno dla kadry zarządczej, jak i analityków.

Zgodność z regulacjami

Przeciwdziałanie występowaniu zatorów płatniczych i zgodność z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych pozwalające na minimalizację konsekwencji finansowych w postaci kar i sankcji.

Kluczowe elementy procesu wdrożenia Smart BI Platform - Zatory Płatnicze

01

Analiza środowiska

Przeanalizujemy i przygotujemy środowisko i infrastrukturę klienta do wykonania projektu.

02

Zakup Microsoft PowerBI

Pomożemy i doradzimy w procesie zakupu licencji Microsoft PowerBI (jeśli jeszcze takiej nie ma).

03

Zebranie danych

Podłączymy się do systemów źródłowych gromadzących informacje o fakturach, płatnościach i kontrahentach w Twojej organizacji.

04

Przygotowanie polityki dostępu

Przygotujemy strukturę polityki dostępu do narzędzia dostosowaną do potrzeb organizacji.

05

Przeprowadzenie Szkolenia

Przeprowadzimy szkolenie użytkowników poświęcone wykorzystaniu dashboardów wytworzonych w trakcie projekt.

06

Wsparcie w utrzymaniu narzędzia

Zapewnimy wsparcie w zakresie utrzymania narzędzia.

Cena