Monitorowanie procesów biznesowych

Usprawnij i monitoruj procesy biznesowe w Twojej organizacji

Jak to działa

PwC Process Intelligence to metoda analizy procesowej oparta o detaliczne dane systemowe, pozwalająca uzyskać obiektywny obraz faktycznego przebiegu procesów biznesowych.

Nasza usługa Process Intelligence as a Service umożliwia spójną i obiektywną analizę procesów oraz bieżące monitorowanie odpowiednich wskaźników KPI w dowolnym obszarze w Twojej firmie - bez kosztów własnych licencji i bez dodatkowych nakładów IT na wdrożenie i obsługę.

Jak nasze narzędzie odpowiada na potrzeby Twojej organizacji?

 • Nasze podejście pozwala wykorzystać komplet informacji przechowywanych w systemach źródłowych, dając obiektywny i kompletny obraz tego jak przebiegają procesy biznesowe w organizacji.
 • Pozwala to na większe zrozumienie rzeczywistych przepływów transakcji i działań, identyfikuje obszary ryzyka i potencjał do optymalizacji wykorzystania zasobów.
 • Tak kompleksowa analiza nie jest możliwa do przeprowadzenia z użyciem tradycyjnego podejścia do badania procesów (np. metodą walkthrough, wyboru próby do badania), a co najważniejsze tradycyjne podejście nie pozwala na bieżące monitorowanie zmian w procesie.

Funkcjonalności

Transparentność

 • Obiektywny obraz faktycznego przebiegu procesów biznesowych w postaci dynamicznej mapy procesu
 • Przekrojowe porównanie zachowań pomiędzy różnymi jednostkami biznesowymi i/lub okresami podlegającymi analizie poprzez funkcjonalność wewnętrznego benchmarkingu
 • Ciągłe monitorowanie stanu procesów, dzięki regularnym aktualizacjom danych zasilających narzędzie

Jakość i zgodność procesów

 • Zestaw tematycznych dashboardów umożliwiających bieżącą ocenę zgodności procesu z założeniami i procedurami oraz wypracowanymi rekomendacjami usprawnień
 • Identyfikacja obszarów ryzyka dzięki rozbudowanym funkcjonalnościom slice-and-dice
 • Wizualizacja odstępstw od teoretycznego modelu przebiegu procesu i wgląd w szczegółowe dane dotyczące czasu przepływu procesu i zbędnych iteracji

Efektywność

 • Analiza efektywności i identyfikacja wąskich gardeł, dzięki funkcjonalności drill-down z możliwością zejścia do szczegółów pojedynczej instancji w procesie
 • Identyfikacja obszarów z potencjałem do automatyzacji poprzez analizę i eliminację aktywności manualnych i powtarzających się
 • Analiza przyczyn odchyleń i niestandardowych przepływów procesu, dzięki zestawowi interaktywnych wizualizacji

Korzyści

Korzyści biznesowe

 • Uszczelnienie procesów w organizacji
 • Możliwość przekrojowego porównania zachowań pomiędzy różnymi jednostkami biznesowymi
 • Możliwość identyfikacji elementów procesów stanowiących wąskie gardło, wykrycie nieścisłości w przebiegu procesu lub fraudów
 • Wstęp do automatyzacji pracy w organizacji

Korzyści kosztowe

 • Optymalizacja czasów przepływu pomiędzy poszczególnymi etapami procesu i wynikające z tego oszczędności
 • Ograniczenie zadań manualnych i powtarzalnych - możliwość poświęcenia większej ilości czasu na zadania analityczne
 • Identyfikacja oraz możliwość wykluczenia przyczyn występowania ograniczeń w procesach
 • Optymalizacja obrotu kapitałem
 • Identyfikacja potencjalnych obszarów integracji procesów w celu ograniczenia kosztów

Korzyści jakościowe

 • Dostęp do obiektywnego obrazu faktycznego przebiegu procesów biznesowych w firmie
 • Jasne wskaźniki (KPI) umożliwiające monitorowanie merytorycznych zmian w procesach i politykach
 • Zbadanie stopnia wykorzystania kontroli automatycznych (np. 3-way-match) oraz rozdzielności obowiązków (Segregation of Duties)

Jak wygląda proces początkowy

W ramach usługi Process Intelligence as a Service, dzięki której uzyskujesz dostęp do dedykowanego narzędzia analitycznego w postaci serii dashboardów, wnioski i rekomendacje wypracowane podczas analizy przeprowadzonej podczas projektu początkowego mogą być oceniane na bieżąco w wybranym wariancie częstotliwości aktualizacji danych.

01

Zidentyfikujemy najważniejsze obszary do analizy oraz zbierzemy dokładne wymagania biznesowe.

02

Przeprowadzimy analizę systemową w kontekście zebranych wymagań.

03

Stworzymy narzędzie analityczne z wykorzystaniem oprogramowania klasy Process Intelligence dostosowane do potrzeb Twojej organizacji.

04

Przeprowadzimy wstępną analizę procesu i przygotujemy zestaw rekomendacji do potencjalnych usprawnień.

Cena