Kody celne (CN)

Wyszukiwarka pomoże Ci dopełnić obowiązków i uniknąć kary

Obejrzyj wideo i dowiedz się jak działa wyszukiwarka kodów CN

Nasze narzędzie jest pomocne dla każdego kto: nabywa, zużywa, produkuje, dystrybuuje różnego rodzaju wyroby.

Wysokie kary pieniężne za naruszenie obowiązków

Nasze doświadczenie pokazuje, że niespodziewanie duża ilość podmiotów nie zdaje sobie sprawy z tego, że dotykają ich biznesu obowiązki wskazane w: ustawie akcyzowej, ustawie związanej z opłatą paliwową, prawie energetycznym, ustawie SENT, zapasach paliw. 

Nawet gdy na pierwszy rzut oka wydaje się, że te regulacje ich nie dotyczą z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności, może być zupełnie inaczej.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że nabycie z zagranicy nawet niewielkich ilości olejów smarowych wiąże się np. z:

  1. Rejestracją na potrzeby podatku akcyzowego.
  2. Składaniem deklaracji akcyzowych.
  3. Zapłatą podatku akcyzowego.
  4. Wpisem do rejestru podmiotów przywożących.
  5. Składaniem miesięcznych sprawozdań z tym związanych. 

Naruszenie powyższych obowiązków może wiązać się nie tylko z wysokimi karami pieniężnymi, ale również z osobistą odpowiedzialnością karno-skarbową. Nasze narzędzie pozwala ograniczyć to ryzyko.

Funkcjonalności

Identyfikacja ryzyk

Szybka identyfikacja ryzyk związanych z obowiązkami przypisanymi do kodów CN.

Identyfikacja obowiązków

Identyfikacja obowiązków według aktualnego stanu prawnego jak i historycznego. Narzędzie jest na bieżąco aktualizowane na podstawie wprowadzonych zmian prawnych.

Generowanie raportów

Genrowanie oraz przesyłanie na adres e-mail raportu w zakresie obowiązków przypisanych do kodów CN.

Zbiorcza weryfikacja

Przeprowadzenie zbiorczej weryfikacji obowiązków kilku kodów CN jednocześnie.

Alerty prawne

Cotygodniowe alerty o planowanych i obowiązujących zmianach w prawie (w zakresie regulacji objętych narzędziem). Pozwala to na bieżące śledzenie zmian prawnych i przygotowanie się na ich wejście w życie.

Najczęściej zadawane pytania

Cena narzędzia do wyszukiwania kodów taryfy celnej