Kody celne (CN)

Wyszukiwarka pomoże Ci dopełnić obowiązków i uniknąć kary

Obejrzyj wideo i dowiedz się jak działa wyszukiwarka kodów CN

Nasze narzędzie jest pomocne dla każdego kto: nabywa, zużywa, produkuje, dystrybuuje różnego rodzaju wyroby.

Wysokie kary pieniężne za naruszenie obowiązków

Nasze doświadczenie pokazuje, że niespodziewanie duża ilość podmiotów nie zdaje sobie sprawy z tego, że dotykają ich biznesu obowiązki wskazane w: ustawie akcyzowej, ustawie związanej z opłatą paliwową, prawie energetycznym, ustawie SENT, zapasach paliw. 

Nawet gdy na pierwszy rzut oka wydaje się, że te regulacje ich nie dotyczą z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności, może być zupełnie inaczej.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że nabycie z zagranicy nawet niewielkich ilości olejów smarowych wiąże się np. z:

 1. Rejestracją na potrzeby podatku akcyzowego.
 2. Składaniem deklaracji akcyzowych.
 3. Zapłatą podatku akcyzowego.
 4. Wpisem do rejestru podmiotów przywożących.
 5. Składaniem miesięcznych sprawozdań z tym związanych. 

Naruszenie powyższych obowiązków może wiązać się nie tylko z wysokimi karami pieniężnymi, ale również z osobistą odpowiedzialnością karno-skarbową. Nasze narzędzie pozwala ograniczyć to ryzyko.

Funkcjonalności

Identyfikacja ryzyk

Szybka identyfikacja ryzyk związanych z obowiązkami przypisanymi do kodów CN.

Identyfikacja obowiązków

Identyfikacja obowiązków według aktualnego stanu prawnego jak i historycznego. Narzędzie jest na bieżąco aktualizowane na podstawie wprowadzonych zmian prawnych.

Generowanie raportów

Genrowanie oraz przesyłanie na adres e-mail raportu w zakresie obowiązków przypisanych do kodów CN.

Zbiorcza weryfikacja

Przeprowadzenie zbiorczej weryfikacji obowiązków kilku kodów CN jednocześnie.

Alerty prawne

Cotygodniowe alerty o planowanych i obowiązujących zmianach w prawie (w zakresie regulacji objętych narzędziem). Pozwala to na bieżące śledzenie zmian prawnych i przygotowanie się na ich wejście w życie.

Najczęściej zadawane pytania

Cena narzędzia do wyszukiwania kodów taryfy celnej

Wdrożenie

 • Wsparcie ekspertów PwC podczas wdrożenia
 • Dostęp do bazy danych stworzonej przez PwC w zakresie obowiązków dla każdego kodu CN (w zakresie regulacji objętych narzędziem)
 • Dostęp do wersji mobilnej narzędzia

30 tys. zł

Opłata jednorazowa | Cena zależy od stopnia skomplikowania wdrożenia

Recommended

Aktualizacje i alerty

 • Bieżące aktualizowanie bazy danych w zakresie zmian prawnych (w zakresie regulacji objętych narzędziem)
 • Cotygodniowe alerty prawne w zakresie zmian prawa, zarówno tych planowanych jaki i obowiązujących (w zakresie regulacji objętych narzędziem)
 • Bieżące wsparcie ekspertów PwC w zakresie problemów technicznych związanych z narzędziem, w zakresie objętym ofertą

1,5 tys. zł

Cena w abonamencie miesięcznym

Model usługowy bez instalacji narzędzia

 • Wysyłanie w odpowiedzi na zapytanie klienta miesięcznie trzech raportów weryfikacji dla danego kodu CN (w oparciu o aktualne lub historyczne brzmienie przepisów)
 • Wynagrodzenie za każdy kolejny raport weryfikacji wykraczający ponad miesięczny limit wynosi 200 zł netto

500 zł

Cena w abonamencie miesięcznym

© 2023 PwC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Nasza platforma została zbudowana dzięki oprogramowaniu open source.