E-faktura KSeF - narzędzia

Kompleksowe wdrożenia narzędzi do faktur ustrukturyzowanych

Jak współpracujemy podczas wdrażania narzędzi do e-faktury KSeF?

Doświadczony zespół doradców podatkowych i ekspertów technologicznych doradza na każdym etapie wdrożenia narzędzi do obsługi e-faktur:

 • Pomagamy dobrać rozwiązanie, które najlepiej wpisuje się w Państwa procesy i systemy
 • Dla wybranego narzędzia dostosowujemy podejście do wdrożenia 
 • Proponujemy podejście dające komfort w zakresie prawno-podatko
 • Świadczymy usługi wsparcia po wdrożeniu
 • Monitorujemy pracę na każdym etapie, sprawdzamy postępy, raportujemy

Taxolite e-Invoicing Tool: Integracja z dowolnym systemem ERP

Dedykowane narzędzie Taxolite e-Invoicing Tool pozwala na pełne i elastyczne dostosowanie się do zmian minimalizując konieczność dostosowania systemów ERP, czy systemów billingowych jak również bez ograniczając konieczność zmiany kluczowych procesów, integracji systemów już wdrożonych i funkcjonujących w przedsiębiorstwie.

Funkcjonalności

umożliwia integrację z dowolnym systemem księgowym

jest konfigurowane indywidualnie do potrzeb Klienta

daje możliwość skorzystania z wiedzy specjalistów z dziedzin podatków, finansów oraz technologii

może być wdrożone niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa

jest dostępne w modelu on-premise lub cloud

jest elastyczne pod kątem mapowań oraz modelowania procesu odrębnie dla różnych kategorii faktur

Dostępne moduły

01

Moduł faktur wychodzących

 • Tworzenie faktur ustrukturyzowanych (xml) na podstawie danych importowanych z wielu systemów źródłowych
 • Dedykowana integracja i logika przygotowania danych (wdrożenie niezbędnych warunków)
 • Walidacja techniczna i logiczna danych
 • Notyfikacje mailowe do kontrahentów
 • Zautomatyzowane wysyłanie faktur ustrukturyzowanych do KSeF
 • Możliwość automatycznego nadawania kategorii celem ustawienia uprawnień oraz wyboru procesu automatycznego lub manualnego
 • Dedykowane walidacje biznesowe
 • Automatyczne nadawanie numerów ksef faktur pierwotnych dla e-faktur korygujących
 • Wizualizacja danych

02

Moduł faktur przychodzących

 • Pozyskiwanie faktur ustrukturyzowanych zakupowych z KSeF
 • Przekształcenie formatu otrzymanej faktury ustrukturyzowanej zakupu na format czytelny dla systemu ERP lub systemu obiegu (włącznie z wizualizacją faktury w .pdf)
 • Kategoryzacja manualna i automatyczna rodzajów kosztów
 • Automatyczne kierowanie do wybranego obiegu dokumentów

Technologia – kluczowy element sprostania nowym wyzwaniom

Nasze narzędzie do e-faktury KSeF wykorzystuje technologię Microsoft Azure, dzięki czemu zapewniona jest łatwa dostępność usług dla krytycznych procesów biznesowych, takich jak fakturowanie czy odbieranie faktur zakupowych.

Cena

Statutory Compliance Suite: e-Invoicing PL KSeF

To kompleksowe rozwiązanie, które w czasie rzeczywistym obsługuje wymianę e-faktur z KSeF. Procesy wystawiania i odbioru e-faktur są w pełni zautomatyzowane i integrują się nieinwazyjnie ze standardowymi procesami SAP, z założeniem minimalizacji ingerencji użytkownika. Aplikacja jest dostępna w języku polskim i angielskim.

Korzyści

Instalacja bezpośrednio w SAP: rozwiązanie jest całkowicie wbudowane w system SAP i nie wymaga żadnej infrastruktury firm trzecich ani usług zewnętrznych

Obsługa dowolnych źródeł danych: ekstrakcja danych, wymiana dokumentów elektronicznych i raportowanie odbywa się bezpośrednio z systemu SAP lub z danych zewnętrznych

Wydajność: obsługa dużych wolumenów danych (przetwarzanie danych na jednym ekranie) z możliwością sortowania i filtrowania

Zgodność z przepisami: zapewnia zgodność z wymaganiami raportowymi

Dostęp dla wielu użytkowników jednocześnie: wsparcie dla dowolnej liczby równoczesnych zadań i użytkowników

Rozbudowana analiza i raportowanie danych: rozwiązanie poza wymianą danych z KSeF umożliwia analizę i raportowanie wybranych rodzajów faktur

Funkcjonalności

 • KSeF Readiness Check: automatyczna analiza historycznych faktur sprzedażowych pod względem ich gotowości wysyłki do KSeF
 • Raportowanie faktur 'offline' i faktur dla nabywców zagranicznych
 • Automatyczne tworzenie e-faktury dla:
  • dokumentów fakturowania tworzonych w module SD
  • dokumentów tworzonych w module FI
  • faktur zewnętrznych importowanych w formacie XML
 • Dashboard, czyli monitorowanie e-faktur z poziomu jednej transakcji oraz ich statusów, a także ręczne sterowanie procesami
 • Walidacje techniczne i biznesowe w zakresie zgodności danych ze schemą i ich poprawności merytorycznej
 • Wizualizacja e-faktury w formacie HTML, zgodnie ze wzorem MF
 • Zatwierdzanie faktur przed wysyłką do KSeF
 • Zarządzanie uprawnieniami administratorów i użytkowników
 • Export danych poza SAP do Excela, pliku CSV lub masowe pobieranie XML na PC

Cena

SAP Document Reporting Compliance DRC dla KSeF

Wsparcie w zakresie wdrożenia rozwiązania

Nasza usługa obejmuje kompleksowe wsparcie w zakresie wdrożenia rozwiązania DRC - Document Reporting Compliance. Przeprowadzimy analizę przedwdrożeniową w zakresie mapowania danych oraz dostosowania aktualnego podejścia systemowego do wystawiania faktur w odniesieniu do nowych wymogów dla faktur ustrukturyzowanych. Przekażemy rekomendacje w zakresie potencjalnych zmian w systemie, przeprowadzimy techniczne oraz merytoryczne wdrożenie. W ramach testów UAT oraz w okresie stabilizacji oferujemy asystę techniczną i merytoryczną.

Wsparcie analizy i testowania plików xml eFaktury

Zastanawiasz się jakie dane potrzebne są do wygenerowania poprawnej e-faktury?
 • Wybierz typy transakcji, które chcesz przeanalizować - sprzedaż i/lub zakup
 • Wyślij nam faktury sprzedaży w pdf. Przygotuj nam zestaw danych jakie ma zawierać Twoja e-faktura zakupu. Wypełnij nasz kwestionariusz
 • Dokonamy analizy przesłanych dokumentów i zapytamy Cię o dalsze szczegóły, jeśli dany typ transakcji będzie wymagał prezentacji dodatkowych danych w e-fakturze 
 • Na podstawie kompletu danych wygenerujemy i zweryfikujemy plik xml* do każdej z transakcji. Możemy też przesłać je na bramkę testową KSeF po anonimizacji danych
 • Dostarczymy Ci raport podsumowujący naszą analizę oraz testowe pliki dla faktur sprzedaży
 • Testowe faktury zakupu będziesz mógł pobrać ze swojego konta testowego w KSeF albo otrzymasz je od nas

Analiza dokumentów historycznych na SAP. Zastanawiasz się czy jesteś gotowy na wysyłkę swoich faktur do KSeF? Z pomocą przyjdzie KSeF Readiness Check! 

Moduł KSeF Readiness Check jest instalowany bezpośrednio w Państwa systemie SAP (S/4H lub SAP ERP 6.0 od EHP5)

Moduł ma wbudowane walidacje techniczne i biznesowe i tym samym umożliwia weryfikację sprzedażowych faktur historycznych pod względem ich zgodności ze schemą, poprawności merytorycznej oraz gotowości wysyłki do KSeF

Rozwiązanie umożliwia raportowanie statusów weryfikacji oraz komunikatów dla każdej faktury, drilldown do dokumentu

Projekt obejmuje przekazanie Państwu pakietu instalacyjnego, warsztaty z mapowania pól do schemy KSeF, konfigurację rozwiązania, szkolenie dla użytkowników końcowych

Narzędzie do weryfikacji faktury ustrukturyzowanej

Chcesz sprawdzić czy Twoja e-faktura będzie przyjęta przez KSeF?

Oferujemy narzędzie do walidacji e-faktur (xml)

Tester sprawdzi czy Twój plik jest zgodny ze schemą e-faktury

Dodatkowo, opracowany przez zespół ekspertów PwC, zestaw testów biznesowych sprawdzi dane pod względem merytorycznym

Narzędzie wygeneruje plik excel, który szczegółowo opisuje każdy rodzaj błędu/ostrzeżenia oraz pokazuje, w formie tabel, których danych źródłowych dotyczy

Możesz testować plik wielokrotnie aż do wyeliminowania wszystkich błędów

Możliwość integracji z innymi modułami StandardApp -  SAF-T, Sugar Levy Converter, WHT Navigator, RE Tool

Cena

Dedykowane wsparcie

W niektórych przypadkach złożoność organizacji wymaga specjalnych działań. PwC może oddelegować do Państwa firmy dedykowaną osobę, które wesprze proces wdrożenia KSeF w bardzo szerokim zakresie, włączając się w Państwa strukturę organizacyjną i będąc do Państwa wyłącznej dyspozycji w określonym wymiarze. 

Dedykowana osoba mogłaby pracować dla Państwa w wymiarze od 0,5 do pełnego etatu

W zależności od potrzeb może być to ekspert o bardziej merytorycznym lub technicznym/analitycznym doświadczeniu 

Ekspert może przejąć zadania związane z organizacją projektu, identyfikacją procesów sprzedażowych i/lub zakupowych, mapowaniem danych, współpracą z dostawcami rozwiązań technicznych, etc.  

Jednocześnie osoba ta będzie w pełni korzystać z procedur dzielenia się wiedzą amalityczną w zakresie wdrożeń KSeF prowadzonych przez PwC, będąc dla Państwa źródłem najświeższych informacji i praktycznych doświadczeń w tym zakresie

Zainteresowało Cię nasze rozwiązanie?