Deklaracja CUK-1 - Narzędzie do generowania

Konwersja danych do postaci podlegającej raportowaniu do organów oraz obliczanie opłaty cukrowej

Jak działa Sugar Levy Converter (SLC)

Proste raportowanie w opłacie cukrowej

Nasze narzędzie pozwala na samodzielne wygenerowanie informacji CUK. Posiadając dane wymagane przez ustawę o zdrowiu publicznym, za pomocą naszego narzędzia, można w łatwy oraz intuicyjny sposób samodzielnie wyliczyć kwotę zobowiązania podatkowego. Narzędzie pozwala na import danych z zewnętrznego źródła, ich edycję oraz wygenerowanie informacji CUK w formacie xml.

Wejście w życie obowiązku cyklicznego naliczania opłaty cukrowej

W związku z wejściem w życie przepisów o opłacie od środków spożywczych podatnicy są obowiązani do cyklicznego składania informacji o podatku, obejmującej m.in. informację o wysokości poszczególnych składników opłaty oraz o dokumentach towarzyszących transakcjom, w związku z którymi powstaje obowiązek jej naliczenia.

Dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia informacji o opłacie pochodzą z rozproszonych źródeł, zebranie oraz właściwe ich przetworzenie do formy narzuconej przez organy podatkowe stanowi nie lada wyzwanie dla przedsiębiorców.

Funkcjonalności

Import danych

Narzędzie pozwala na import danych niezbędnych do wygenerowania informacji CUK z zewnętrznego źródła danych oraz ich dalszą edycję w celu naliczenia opłaty cukrowej zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów.

Informacja CUK

SLC umożliwia samodzielne wygenerowanie informacji CUK w formacie xml, której obowiązek złożenia przewidują przepisy ustawy o zdrowiu publicznym, nawet w przypadku masowej ilości danych wymagający przetworzenia.

Wysokość opłaty

SLC umożliwia zautomatyzowane oraz intuicyjne wyliczenie kwoty zobowiązania podatkowego (opłaty cukrowej).

Identyfikacja obowiązków

Identyfikacja obowiązków według aktualnego stanu prawnego. Narzędzie jest na bieżąco aktualizowane na podstawie wprowadzonych zmian prawnych.

Jak prosto wygenerować CUK-1 dzięki naszemu narzędziu?

Cały proces składa się z 4 etapów

  1. Wprowadzenie danych niezbędnych do wygenerowania deklaracji CUK-1 tj. dane podatnika, oraz informacje dotyczące deklaracji.
  2. Wprowadzenie danych dotyczących produktów przy użyciu wygenerowanego szablonu lub ręcznie.
  3. Generowanie szablonu, który należy uzupełnić informacjami dotyczącymi faktur dostawy/nabycia.
  4. Wykonanie wszystkich trzech kroków pozwala na wygenerowanie deklaracji CUK-1 w formacie xml. Deklaracja ta jest gotowa do załadowania i wysyłki poprzez ministerialną bramkę.

Korzyści

Oszczędność czasu na realizację procesów raportowania

Wystarczy wczytać plik zawierające okręslone dane a SLC wykona dalszą pracę za Ciebie.

Przejrzystość danych

Narzędzie działa w oparciu o czytelne i powszechnie stosowane formaty plików.

Archiwizacja danych

Twoje dane dotyczące opłaty cukrowej gromadzone są w jednym miejscu.

Automatyzacja obliczeń

Narzędzie pozwala na usprawnienie procesu kalkulacji opłaty cukrowej, a co za tym idzie pozwala na znaczną oszczędność czasu, związaną z realizacją obowiązków ustawowych.

Wdrożenie bez ingerencji w inne systemy

Narzędzie jest niezależne od systemów księgowych i finansowych oraz nie wymaga wprowadzania w nich zmian.

Realizacja obowiązków ustawowych

Ponieważ narzędzie podlega ciągłym aktualizacjom w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, użytkownik przy wykorzystaniu SLC nie musi samodzielnie dokonywać oceny wpływu zmieniających się przepisów na zakres obowiązków ustawowych.

Proces wdrożenia Sugar Levy Converter (SLC)

01

Uzgodnienie wymagań technicznych

02

Przekazanie pliku instalacyjnego

03

Krótki instruktaż z narzędzia

Cena

Licencja początkowa

​Cena obejmuje:
  • Roczną licencję 
  • Wsparcie przy instalacji 
  • Instruktaż korzystania z programu

9 tys. zł

Opłata jednorazowa

Recommended

Przedłużenie licencji dla 1 podmiotu

Dodatkowa roczna opłata licencyjna, wymagana do utrzymania możliwości korzystania z narzędzia.

6 tys. zł

Opłata roczna

© 2023 PwC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PwC, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej informacji na stronie www.pwc.com/structure.

Nasza platforma została zbudowana dzięki oprogramowaniu open source.