Biała lista podatników VAT - Weryfikacja konta bankowego

Narzędzie do masowej weryfikacji płatności i ustalenia czy rachunek odbiorcy jest ujęty na Białej Liście

Jak działa narzędzie do masowej weryfikacji płatności

Nasze narzędzie umożliwia kompleksową obsługę procesu weryfikacji kontrahentów celem wykluczenia ryzyka w zakresie nałożenia sankcji.

Weryfikacja obejmuje:

  • Ustalenie czy kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
  • Ustalenie czy rachunek bankowy, którym posługuje się kontrahent jest ujęty w wykazie Ministerstwa Finansów (tzw. Biała lista).

Jakie przepisy są nakładane na przedsiębiorców?

Przepisy nakładają na przedsiębiorców konieczność weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów (czynnych podatników VAT) na które dokonywane są płatności w ramach transakcji o wartości przekraczającej 15 000 złotych. W przypadku gdy płatność zostanie wykonana na rachunek bankowy nie ujęty w wykazie prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, przedsiębiorca naraża się na istotne sankcje:

  • Wydatek nie będzie uznany za koszt uzyskania przychodu.
  • Nabywca stanie się solidarnie odpowiedzialny za zobowiązania VAT dostawcy (w zakresie dokonanej płatności).

Funkcjonalności

Weryfikacja wielu transakcji jednocześnie

Narzędzie umożliwia weryfikację masowej ilości transakcji w prosty zautomatyzowany sposób.

Przejrzystość danych

Narzędzie działa w oparciu o czytelne i powszechnie stosowane formaty plików.

Wsparcie techniczne

PwC zapewnia wsparcie techniczne funkcjonowania narzędzia.

Identyfikacja obowiązków

Identyfikacja obowiązków według aktualnego stanu prawnego. Narzędzie jest na bieżąco aktualizowane na podstawie wprowadzonych zmian prawnych.

Proces wdrożenia naszego narzędzia do masowej weryfikacji płatności

01

Uzgodnienie wymagań technicznych

02

Przekazanie pliku instalacyjnego

03

Krótki instruktaż z narzędzia

Cena