Automatyczna weryfikacja kontrahentów

Narzędzie do oceny ryzyka związanego ze współpracą z partnerami biznesowymi

Jak działa Intelligent Risk Monitoring

Intelligent Risk Monitoring to autorskie narzędzie do automatycznej weryfikacji kontrahentów i partnerów biznesowych. Jego działanie oparte jest na kilkudziesięciu testach, które pozwala na natychmiastową weryfikację dużej liczby kontrahentów oraz identyfikację ryzyk finansowych, podatkowych, prawnych, a także nadużyć gospodarczych.

Narzędzie automatycznie gromadzi i analizuje duże ilości danych, m.in. rejestrowych, finansowych i podatkowych. W kolejnym kroku przeprowadzana jest seria testów w celu oceny ryzyka związanego z każdym z badanych podmiotów.

Ustawodawca wymaga dochowania należytej staranności

Ustawodawca wymaga od przedsiębiorców należytego sprawdzania kontrahentów. Na ten moment Ministerstwo Finansów stawia przed firmami warunki weryfikacji ich kontrahentów, choć nie jest to katalog zamknięty.

Należy podkreślić, że weryfikacja oraz rzetelne sprawdzenie kontrahentów to naturalny proces przy rozpoczęciu i kontynuacji współpracy ze swoimi partnerami w biznesie, który ma zabezpieczyć przedsiębiorcę przed różnego rodzaju ryzykami, jak na przykład:

Intelligent Risk Monitoring wspiera ESG

Nasze rozwiązanie wpisuje się m.in. w proces weryfikacji łańcucha dostaw, który jest integralną częścią strategii ESG (Environmental - Środowisko, Social - Społeczna odpowiedzialność, Corporate Governance - Ład korporacyjny). Odpowiednia i rzetelna weryfikacja kontrahantów pomoże w transparentnym zarządzaniu firmą i kształtowaniu ładu korporacyjnego.

Funkcjonalności

Analiza z wykorzystaniem wytycznych rządowych oraz doświadczeń i wiedzy PwC

Intelligent Risk Monitoring oparte jest na wypracowanej przez nas metodyce oceny kontrahentów. Łączymy nasze doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektów śledczych z rozległą wiedzą w obszarze wywiadu gospodarczego, przy uwzględnieniu rządowych wytycznych w zakresie weryfikacji kontrahentów.

Analizy ryzyka pod różnym kątem - w zależności od Twoich potrzeb

Intelligent Risk Monitoring wykonuje szereg autorskich testów PwC, a następnie - wykorzystując ich wynik oraz przypisane im wagi - dokonuje wyliczenia oceny ryzyk kontrahentów z obszarów podatkowych, finansowych, prawnych oraz operacyjnych.

Analiza wielu kontrahentów w krótkim czasie, w oparciu o dane z wielu źródeł

Nasze narzędzie umożliwia weryfikację dziesiątek tysięcy kontrahentów, z wykorzystaniem m.in. danych ze źródeł rejestrowych, informacji finansowych, informacji o statusie VAT, a także informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz danych geograficznych.

Wsparcie w dokumentacji dochowania należytej staranności

Narzędzie Intelligent Risk Monitoring zapewnia wsparcie w zademonstrowaniu należytej staranności w przypadku sporu z organami podatkowymi.

Weryfikacja obecnych oraz nowych kontrahentów

Narzędzie może zostać wykorzystane zarówno do weryfikacji kontrahentów, z którymi współpracujemy od lat, jak również potencjalnych partnerów biznesowych w Twojej organizacji, z którymi chcesz podjąć współpracę.

Wsparcie w okresowej weryfikacji kontrahentów

Nasze narzędzie doskonale sprawdza się w wykonywaniu jednorazowych weryfikacji pełnych baz kontrahentów, bądź też w wykonywaniu okresowych weryfikacji w odstępach - najczęściej kwartalnych, półrocznych lub rocznych.

Wizualizacje wyników w przystępny sposób

  • W ramach Intelligent Risk Monitoring udostępnimy Ci dedykowany panel z możliwością modyfikacji kryteriów i wag według specyfiki Twojej firmy.
  • Z tym narzędziem uzyskasz dostosowane do Twoich potrzeb wyniki i rzetelne analizy w formie interaktywnych wizualizacji.

Korzyści

Automatyzacja procesu weryfikacji dostawców i odbiorców

Kompleksowa analiza ryzyka współpracy z kontrahentami jest procesem złożonym i wymaga wykorzystania zróżnicowanych źródeł informacji. Automatyzacja procesu weryfikacji kontrahenta za pomocą Intelligent Risk Monitoring w modelu SaaS zaoszczędzi Twój czas oraz zwiększy efektywność. Narzędzie daje możliwość przeprowadzenia procedury weryfikacji partnerów biznesowych w dowolnym miejscu i czasie.

Zidentyfikowanie niesolidnych odbiorców i dystrybutorów

Nasze narzędzie weryfikuje wskaźniki finansowe dotyczące kontrahentów w obszarze płynności/wypłacalności i uwzględnia je w ocenie ryzyka. 
Intelligent Risk Monitoring ukierunkowany jest również na identyfikację „spółek-słupów” potencjalnie zaangażowanych w nadużycia podatkowe, czy wyprowadzanie pieniędzy.

Automatyczna analiza sygnałów ostrzegawczych

Nasze narzędzie automatycznie pobiera i uzupełnia dane rejestrowe, finansowe oraz inne dostępne poprzez API, co umożliwia elastyczne podejście do zakresu dokonywanych analiz oraz znacznie ogranicza czas ich wykonania.
Intelligent Risk Monitoring wykonuje serię testów oraz ocen ryzyka kontrahentów w sposób w pełni zautomatyzowany, przez co zwiększa efektywność kosztową tego rozwiązania oraz zapewnia krótki czas uzyskania informacji zwrotnej.

Ustalenie dostawców uzależnionych od Twojej firmy

Narzędzie weryfikuje zależność kontrahentów od współpracy z Tobą, wykorzystując dane finansowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych oraz dane dotyczące obrotu wprowadzone do narzędzia przez Ciebie.

Obszar działania Intelligent Risk Monitoring

Narzędzie do automatycznej weryfikacji kontrahentów Intelligent Risk Monitoring umożliwia wiarygodne skanowanie spółek zlokalizowanych w następujących krajach:

  • Polska
  • Czechy
  • Słowacja
  • Węgry
  • Rumunia
  • Bułgaria

Cena